Artikelen nieuwsbrief

Constateren = vaststellen

De weerman constateerde dat september een bijzonder warme maand was.

Altruïsme = gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder er zelf beter van te hoeven worden

Mijn oma staat altijd voor iedereen klaar. Altruïsme staat bij haar hoog in het vaandel.

te berde brengen = aan de orde stellen

Ik wil in deze vergadering een aantal belangrijke discussiepunten te berde brengen

lapwerk = 1. Knoeiwerk; 2. Slordige reparatie van iets

Hij probeerde het gescheurde tijdschrift een beetje te repareren, maar het was lapwerk.

secundair = Als iets op de tweede plaats komt. Soms is het dan ook minder belangrijk.

Je gezondheid is van primair belang, de rest is secundair.

Erstes deutsches Filmfestival op het Fioretticollege in Lisse
Donderdagmiddag 16 juni was de grote finale van het Duitse filmfestival, waaraan alle tweedeklassers meededen.
Alle leerlingen van de tweede klassen hebben de afgelopen weken een filmpje moeten maken voor het vak Duits. Ze mochten dit doen in groepjes van 3 of 4 leerlingen en het thema mochten ze zelf bepalen.
Elk van de leerlingen moest 15 zinnen in het Duits spreken en het filmpje mocht ongeveer 4 tot 6 minuten duren. Bij het filmpje hoorde ook een poster met de titel van de film, de spelers en een korte samenvatting van de inhoud. Een deel van deze opdracht konden de leerlingen in de les doen, maar het filmen en verwerken hebben ze thuis gedaan.
Vorige week werden alle filmpjes in de klas gedraaid en het beste filmpje werd gekozen om naar de finale te gaan op donderdagmiddag 16 juni. Alle 300 leerlingen verzamelden zich in de aula om de beste 10 filmpjes te bekijken. Het was een lastige keuze, want er waren veel leuke en originele filmpjes bij. Er was bijv. een filmpje bij van een paar meisjes die af wilden rekenen met de vooroordelen, dat vrouwen niet kunnen voetballen of zwak zijn. Een ander filmpje liet zien hoe sommige leerlingen op verschillende manieren naar school gingen, nadat ze zich hadden verslapen. Dat verschilde van free running, tot zwemmen over de ringvaart. Ook werd er een interview met 2 beroemde filmsterren vertoond. De leerlingen konden hier goed laten zien hoe creatief ze waren met de taal en met de filmpjes.
Nadat de leerlingen de 10 filmpjes hadden gezien, konden ze via een link op hun telefoon een stem uitbrengen op het beste filmpje en kregen ze in de tussentijd een ijsje.Het was een spannende strijd maar één klas heeft met overtuiging gewonnen: 2M1
Het winnende filmpje, waarbij het stelen van een broodje uit loopt op een "stokbrood"gevecht had veel speciale efffecten en was heel origineel. De winnaars waren de volgende leerlingen uit 2M1 : Carlijn Warmerdam, Hanne Kraan, Olivier Koster en Ben Moyo. Zij hebben de Fioretti wisselbeker gewonnen en een bioscoopbon.
We kunnen terug kijken op een geslaagd filmfestival, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Lisse, 11 december 2017

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u weet wordt voor vanmiddag opnieuw veel sneeuw verwacht en is code oranje afgegeven. Na overleg met scholen uit de omgeving, hebben we er voor gekozen om de lessen na 12.10 geen doorgang te laten vinden. We nemen morgenochtend het besluit of het nodig is om de 10 minutengesprekken van morgenavond te verplaatsen. Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons per mail. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is.

Namens de schoolleiding,

Astrid Buijs Rector Fioretti College Lisse

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van elke school beschreven.

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van het Fioretti College Hillegom downloaden.

https://swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/profiel/fioretti-college-hillegom.pdf

Team junior TU-Delft met Jelle Kok (5V) wint raketwedstrijd