Artikelen nieuwsbrief

Andere locaties

Worden
wie je bent

Tijdens de lessen op het Fioretti College wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. In de afgelopen maanden tijdens het ‘afstandsonderwijs door de coronacrisis’ is nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat leerlingen over een eigen device beschikken. Tijdens en buiten de lessen zullen de leerlingen steeds vaker gebruik gaan maken van digitale ondersteuning en online lessen behorende bij de lesmethodes. Het Fioretti College kiest er nadrukkelijk niet voor om geheel digitaal te gaan. Dat wil zeggen dat wij ook in de toekomst met een combinatie van lesboek en online zullen blijven werken. Dat is wat wij bedoelen met de naam ‘Fioretti Blended’, een combinatie van papieren methode met online ondersteuning.

Waarom een chromebook?
Het Fioretti College adviseert ouders van de toekomstige brugklassers en 3 vwo de aanschaf van een chromebook en niet een Windows-laptop. Voordeel van een chromebook is namelijk dat alle educatieve programma’s die gebruikt worden via internet gebruikt worden (webbased) en dus geen software apart geïnstalleerd hoeft te worden. Contact met een Wifi-netwerk (thuis of school) is dan wel van belang. Bovendien is een chromebook een stuk goedkoper in aanschaf, gebruiksvriendelijker en gezien het kleinere en lichte formaat handzamer. Een chromebook draait op het besturingssysteem van Google: Chrome OS. Dit heeft als voordeel dat het snel opstart en leerlingen direct aan de slag kunnen. Ook zorgt het ervoor dat de batterij een hele schooldag meegaat. De beveiliging wordt automatisch bijgehouden. Een anti-virus is niet nodig.

School adviseert de aanschaf van het nieuwe HP Chromebook 11 G8 EE met touchscreen. Van Dijk staat samen met de leverancier Xando garant voor de bestelling en verwerking zodat aan het begin van het schooljaar de chromebooks beschikbaar zijn. De leerlingen hebben dan tijdens de introductiedag een activatiesessie en krijgen daarbij de nodige uitleg over inloggen en gebruik.

Het was een uniek schooljaar (uniek (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 waarvan er maar één is) dus per definitie niet voor herhaling vatbaar, gelukkig.
Na de door de overheid verordonneerde sluiting van alle scholen in Nederland, was er eerst nog de hoop dat de school tijdelijk dicht zou zijn. Toen bleek dat de kans groot was dat er voor de zomervakantie geen lessen op school gegeven zouden mogen worden, was het noodzakelijk ook de bevorderingsrichtlijnen tegen het licht te houden.

Schermtijd

Er is heel veel leuks aan het gebruik van grote en kleine schermen. Er kunnen ook dingen mis gaan; die vallen uiteen in twee categorieën: tijd en inhoud. In dit artikel gaat het alleen over tijd. Jongeren besteden veel, soms heel veel, tijd aan bezigheden op een scherms. Maar er zijn ook jongeren die aangeven dat hun ouders onophoudelijk met hun mobiel bezig zijn.
Om te bezien of iets een probleem is of niet moet je een aantal zaken definiëren:

Schermen en schermpjes
Onder schermen verstaan we alle zogenaamde devices: PC, laptop, tablet, notebook, smartphone, mobieltje en tv.

Schermtijd
Schermtijd is alle tijd die iemand besteedt aan deze devices, anders dan voor (huis-)werk. Voorbeelden hiervan zijn What’s App, Facebook, Instagram, You Tube, Google, gamen, maar ook Netflix hoort daarbij.
Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft hoeveel tijd je ‘veilig’ of ‘gezond’ aan schermpjes kunt besteden dus een objectief oordeel daarover is er nog niet.
Leerlingen in het 4e jaar van het Voortgezet Onderwijs schatten zelf in dat ze tussen de 5 en 10 uur per dag aan schermtijd besteden. Als je hen er naar vraagt geven zij zelf aan dat ze denken dat 2 a 3 uur per dag een gezonde hoeveelheid is.
Het is duidelijk dat als jongeren hier veel tijd besteden dat dat ten koste gaat van andere belangrijke zaken zoals huiswerk, sport, familie, buiten zijn, enz.

Alle vormen van recreatief schermgebruik zijn er op gericht om u of uw kind er zo lang mogelijk mee bezig te laten zijn. De verleiding is sterk en de druk is groot. Jongeren geven zelf aan dat ze weten dat ze (veel te) veel tijd besteden aan deze dingen. Ze geven ook aan dat het hen zelf niet lukt dat te matigen. Eigenlijk vragen ze indirect dus “Help me daarmee”! Dat vragen ze aan de volwassenen in hun omgeving; eigenlijk vooral aan u, als ouder, maar ook aan de school.

De belangrijkste tips waarmee u ze als ouder kunt helpen is om ze te helpen hun tijd in te delen :
* Prioriteiten stellen: huiswerk en bewegen zijn belangrijker dan schermpjes.
* Stel een maximale schermtijd in. 2 a 3 uur per dag lijkt ons een mooie hoeveelheid.
* Zie erop toe en verbind er desnoods een consequentie aan.

N.B.
Hoewel ze er indirect zelf om vragen zullen ze u heus niet bedanken als u het gebruik beperkt: een puber protesteert! Dat is (min of meer) inherent aan de leeftijd.
Voldoende slaap (8 a 9 uur) is essentieel voor een puber. Het langdurig en vooral het ’s avonds turen op schermpjes heeft een nadelige invloed op de slaap! 

Pel van Hattum
PZJ/ Gezondheidsbevordering
GGD Hollands Midden

Diplomauitreikingen mavo/havo/vwo

Hoe organiseer je een diplomauitreiking in corona-tijd? Nadat we van de schok van het niet doorgaan van de eindexamens (voor het eerst sinds 1945!) waren bekomen, volgde meteen het pijnlijke besef: dat wordt geen diplomauitreiking “as we know it”. Wat kan dan wel was de grote vraag? In eerste instantie niet veel met een maximum van 30 mensen voor een bijeenkomst en anderhalve meter afstand voor iedereen vanaf 12 jaar. Gelukkig was er wel al een vooruitzicht dat er bijeenkomsten per 1 juli tot 100 mensen bij elkaar mochten komen, dus we konden aan de slag.

 

Een diploma drive-thru, een uitreiking in de buitenlucht, een grote tent op het sportveld, de uitreiking in de sporthal, het zijn maar een paar voorbeelden van de opties die langs zijn gekomen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een kleinschaliger persoonlijker opzet met een feestelijke aankleding in het Atrium.

 

We kijken terug op drie fijne avonden. Een warm welkom door de teamleider, een prachtig lied door de collega’s (terug te zien via facebook :-)) en een kort woordje door onze rectoren, daarna snel het woord aan de mentor. Hij/zij sprak de leerlingen allen persoonlijk toe, waarna de leerling dan eindelijk dat felbegeerde diploma kon ondertekenen. Naast het diploma kregen alle leerlingen ook nog een fotojaarboek, een roos, een groepsfoto en een speciaal vakantiepresentje mee. Na afloop veel blije gezichten, op naar nieuwe uitdagingen!

Corona-onderwijs Fioretti College Lisse vanaf september 2020

Op 29 juni 2020 is door het Kabinet het definitieve protocol volledig openen van het voortgezet onderwijs gepubliceerd.
Wat zijn de belangrijkste verschillen met het vorige protocol?
• De 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt per 1 juli losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn;
• In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en in het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand;
• Vóór de zomer mogen scholen die ruimte desgewenst al gebruiken, maar pas na de vakantie kunnen de scholen hun deuren volledig openen;
• De afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen (handen wassen, desinfectie, niezen in elleboog etc.)

 

Wat betekent dat voor het Fioretti College Lisse?
Op basis van bovenstaande aanpassing van de eerdere richtlijnen (vóór 29 juni 2020) leeft de verwachting dat de scholen weer ‘normaal’ open gaan en we weer ‘zoals gewend’ het onderwijs kunnen verzorgen. Dat is echter schijn. Kijkend naar de simpele regel van 1,5m afstand van volwassenen naar leerling en omgekeerd, stelt dat de school voor een aantal vraagstukken en keuzes wat betreft verkeersstromen van de gebruikers, het rooster, de lessen etc.
Aan de basis staat wel dat we weer op een 50 min.rooster over zullen gaan en alle leerlingen in één lokaal zitten.

 

In dit protocol zijn puntsgewijs alle aanpassingen/regels van ons onderwijs in coronatijd voor het nieuwe schooljaar aangegeven. Deze gelden tot het moment dat er van overheidswege nieuwe (al dan niet aangescherpte) richtlijnen verschijnen.