Informatiebrochure 2023

2023-2024 TALENT KLASSEN DANS/SPORT/ART PERSOONLIJKE COACHING BRUGKLAS HUISWERK VRIJ

Voel je thuis! Om goed te kunnen presteren en een fijne schooltijd te hebben is het belangrijk om je thuis te voelen. Op het Fioretti College Hillegom werken we in kleinschalige onderwijshuizen. Op die manier kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven die nodig zijn voor goede prestaties. Leerlingen en docenten binnen het eigen onderwijshuis kennen elkaar snel en goed en de leerlingen ervaren dat ze persoonlijk benaderd worden. In ons moderne schoolgebouw hebben we een breed onderwijsaanbod: vmbo basis- en kaderberoepsgericht, mavo X-tra, mavo en havo onderbouw. Iedere leerling is anders en daar passen wij onze begeleiding op aan. Wij ondersteunen leerlingen bij het leren maken van hun eigen keuzes. In deze folder geven we beknopt weer welke mogelijkheden het Fioretti College Hillegom in huis heeft en welke accenten wij leggen op ons onderwijs en op onze begeleiding. Graag ontmoeten wij u op onze open dagen om u nader te informeren. B. (Ben) Kersten Directeur Fioretti College Hillegom Ons onderwijsaanbod • basisberoepsgerichte leerweg • kaderberoepsgerichte leerweg • mavo X-tra • Havo leerjaar 1 en 2 Opstroomklassen leerjaar 1 en 2 • basis-kader • kader-mavo • mavo-havo Een moderne school voor jou • met beroepsgerichte leerwegen, mavo X-tra, havo leerjaar 1 en 2; • met veel (keuze) vakken; • met huiswerkvrije brugklas; • met persoonlijke aandacht; • met vele mogelijkheden en activiteiten, ook buiten de les; • met mooie sportzalen en een danszaal; • met een theaterzaal voor zang, dans en toneel; • ondersteuning op maat; • die gericht is op jouw toekomst! Groot in kleinschaligheid

Talentontwikkeling Leerlingen krijgen alle ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de brugklas bieden wij 3 talentklassen aan. Talentklas sport, talentklas art en talentklas dans. Deelname aan talentklas is geen verplichting maar een extra aanbod om talenten te (kunnen) ontdekken of ontwikkelen. DE ONDERWIJSHUIZEN LEERJAAR 1 EN 2 De onderbouw Leerlingen met een basis en/of kader advies worden geplaatst in één van onze twee beroepsgerichte (basis/ kader) onderbouwhuizen (huis groen of huis oranje). Leerlingen met een kader-mavo, mavo, mavo-havo of havo advies worden geplaatst in het kader-mavo, mavo en havo huis (huis blauw) van de onderbouw. Al onze leerlingen werken met een eigen laptop of chromebook. Opstroomklassen Op de basisschool krijgt uw zoon/dochter advies op welk niveau op het voortgezet onderwijs gestart kan worden. Op het Fioretti College Hillegom hebben wij naast een basis- en kaderklas ook opstroomklassen basis-kader, kader-mavo en mavo-havo. Door de vorderingen van onze leerlingen goed te analyseren, wordt uw zoon/dochter tijdens het tweede leerjaar op grond van een goede determinatie geplaatst op het niveau dat bij uw kind past in leerjaar 3. Ook is er de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau te volgen. Vaardigheden Wij vinden het belangrijk dat een leerling vaardigheden ontwikkelt. Naast de vakspecifieke vaardigheden is er aandacht voor digitale vaardigheden, studievaardigheden en burgerschapsvaardigheden. Techniek en technologie in de techno hotspot voor alle leerlingen in de onderbouw • 3D printers • Lasersnijders • Ontwerpen, maken en programmeren Leerlingen van leerjaar 1 (de brugklas) maken hun huiswerk op school. De huiswerkbegeleiding wordt door docenten verzorgd aan het begin van de schooldag. Dit zorgt voor: een goede start op onze school; leren hoe te leren; leren plannen. Persoonlijke begeleiding Extra ondersteuning Onze school staat bekend om zijn (extra) ondersteuning en begeleiding. Om een goed beeld te krijgen van onze leerlingen maken wij gebruik van de landelijke CITO-toetsen. Leerlingen die dyslectisch zijn, ontvangen extra hulp van hun dyslexiecoach. Voor leerlingen die dyscalculie hebben, is er een dyscalculiecoach om te ondersteunen op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht. BRUGKLAS HUISWERK VRIJ

Het huis Zorg &Welzijn In dit huis bieden we de leerlingen de basis van kennis en vaardigheden uit het brede gebied van zorg en hulpverlening. Leerlingen werken afwisselend in vier gebieden: Mens en Zorg, Mens en Omgeving, Mens en Activiteiten en Mens en Gezondheid. Ondersteund door een digitale methode kan de leerling eigen keuzes maken en extra leerstof volgen. Door korte stages in verschillende werkvelden oriënteert de leerling zich op de keuzevakken. Eind leerjaar 3 sluit de leerling het zo genoemde ‘Profieldeel Zorg & Welzijn’ af met het centraal eindexamen. In klas 4 volgen de leerlingen minimaal 4 (of meer) keuzevakken. Wij bieden een breed scala van mogelijkheden zoals bijvoorbeeld: Schoonheidsbehandeling haar en gezicht, Haarverzorging, Huidverzorging, Wonen welzijn en zorg, Assisteren in de gezondheidszorg, Welzijn: kind en jongeren, Welzijn: volwassenen en ouderen, recreatie, Horeca (koken), EHBO, Ondersteuning bij sport en verenigingsactiviteiten. De keuzevakken worden afgesloten met een apart eindcijfer op het diploma. Door de verschillende keuzes kan een leerling zich specialiseren in zijn of haar interesses en krijgt hiermee een goede basis om aan te sluiten bij een geschikte vervolgopleiding in het MBO. Het huis Dienstverlening & Producten Binnen het huis Dienstverlening & producten bieden wij een breed en gevarieerd onderwijsprogramma aan. Met dit profiel oriënteren de leerlingen zich breed met onderdelen gericht op economie, zorg & welzijn en techniek. In leerjaar 4 wordt een keuze gemaakt uit een route ‘Oriëntatie’ of een route ‘Economie’. Alle leerlingen bereiden zich voor op het ondernemerschap door een (echt) eigen bedrijfje op te zetten. Ook worden er promotiefilmpjes gemaakt voor bedrijven of maatschappelijke instellingen. Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is beroepspraktijkvorming. Zo wordt er veel stage gelopen. Ook hebben wij een eigen ruimte (de Vliegende Winkel) die door leerlingen bemand wordt. ONDERWIJSHUIZEN LEERJAAR 3 EN 4 De bovenbouw mavo X-tra Mavo X-tra staat voor een volwaardig mavo diploma met een praktijkgericht programma op mavo-niveau. In leerjaar 3 start uw kind met de bovenbouw. Na het 2e rapport (maart) in leerjaar 2 is bekend of uw kind vanuit huis blauw doorstroomt naar het bovenbouwhuis mavo X-tra. In het mavo X-tra programma wordt naast de bekende mavo-vakken gekozen voor een beroepsgericht vak uit de wereld van Techniek, Zorg &Welzijn of Dienstverlening & Producten. Deze beroepsgerichte programma's verzorgen wij in de diverse praktijkruimtes van onze school. Lichamelijke opvoeding (lo2) en dans In het verlengde van de sportklassen en de dansklassen uit de onderbouw bieden wij deze vakken ook aan in de bovenbouw beroepsgericht en mavo. Als je wat vaker uit de schoolbanken wilt, kies dan voor lo2 of dans. Leerlingen kunnen het vak lo2 en dans kiezen als (X-tra) examenvak. Beroepsgerichte bovenbouwhuizen Vanuit de beroepsgerichte onderbouwhuizen kunnen de leerlingen doorstromen naar verschillende beroepsgerichte bovenbouwhuizen. De volgende keuzes bieden wij op onze school aan: Het huis Techniek In dit huis worden drie technische profielen aangeboden: • Mobiliteit en Transport voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in auto- en motortechniek, tweewielers en logistiek. • PIE (Produceren, Installeren, Energie) voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in electro-, installatie- en metaaltechniek. • Bouwen, Wonen en Interieur voor leerlingen die de bouw in willen of gerichte belangstelling hebben voor de interieurbouw of meubelmakerij. Naast je diploma een eigen bedrijfje opstarten? Of je eigen scooter repareren? Dit kun je leren in het mavo X-tra programma. In de bovenbouw kan uw kind kiezen uit 5 profielen • Bouwen, Wonen & Interieur • Produceren, Installeren & Energie • Mobiliteit en Transport • Zorg &Welzijn • Dienstverlening & Producten

* Mavo X-tra staat voor een volwaardig mavo-diploma met een praktijkgericht programma op mavo-niveau. Huis Groen leerweg basis/kader Huis Oranje leerweg basis/kader Huis Blauw leerweg kader/mavo, mavo/havo onderbouw On(der)wijs leuk! Leren is leuk als je ruimte krijgt voor het ontdekken van je talent en in de les de juiste ondersteuning krijgt. Ook buiten de les werk je aan je ontwikkeling. Daarom organiseren wij extra activiteiten binnen en buiten de schooluren. Voorbeelden daarvan zijn introductieactiviteiten, school- en klassenfeesten, kerstactiviteiten, projectdagen en sporttoernooien, theater- en museumbezoek. Ook loopt uw kind stage bij bedrijven of instellingen en organiseren we voor verschillende vakken excursies. Hiermee willen we uw kind een onvergetelijke en leerzame schoolperiode bieden op het Fioretti College Hillegom. Daarom • Maatwerk en ondersteuning • Kleinschalige huizenstructuur • Nauwelijks lesuitval • Skills-lessen • Intensieve coachbegeleiding • Onder begeleiding (t)huiswerk maken en leren op school • Oriëntatie op het MBO • Breed keuzeaanbod • Opstroomklassen • Talentontwikkeling met sportklas, dansklas en artklas • Aandacht voor dyslectische en dyscalculische leerlingen • Hoge slagingsscores Voel je thuis! Bovenbouw 3 + 4 Onderbouw 1 + 2 Dienstverlening & Producten Zorg & Welzijn Techniek mavo X-tra* Huis Groen Huis Oranje Huis Blauw

Heeft u nog vragen... Over aanmeldingen kaderberoepsgerichte leerweg-mavo (opstroomklas), mavo, mavo-havo (opstroomklas)? Neem dan contact op met de heer Dammes Waasdorp wdp@fioretti.nl | (0252) 46 19 10 Over aanmeldingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, basis-kader (opstroomklas)? Neem dan contact op met de heer Harold van de Crommert crt@fioretti.nl | (0252) 46 19 30 Begeleiding en aandacht Wij vinden persoonlijke begeleiding en aandacht belangrijk. Vandaar dat uw kind begeleid wordt door een eigen coach. De coach maakt uw kind wegwijs in de school en samen met de coach wordt de persoonlijke ontwikkeling en het behalen van de (leer)doelen besproken. Zo wordt er stap voor stap samengewerkt aan de toekomst van uw kind. Drie keer per jaar is er een coach-ouder-leerling (COL)gesprek. De voortgang van uw kind wordt gezamenlijk besproken. De coach is de spil in de begeleiding en heeft regelmatig persoonlijk contact met uw kind en met u als ouders/verzorgers. Voortgang coaching De leerling bespreekt met de coach zijn/haar (leer)doelen. Aan welke (leer)doelen zijn gewerkt, waar is meer ondersteuning nodig etc. Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) Coaching In spelvorm tijdens het vak lichamelijke opvoeding Coaching Talentbegeleiding PERSOONLIJKE Voor meer informatie: www.fioretti.nl/hil infofiohillegom@fioretti.nl Van den Endelaan 5a 2182 ES | Hillegom (0252) 46 19 00 BEKIJK ONS FILMPJE Vaardigheden

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=