Ouderbijdrage 2022-2023

Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Toch willen we onze leerlingen graag iets extra's bieden. Door de bijdrage van de ouders zijn wij in staat het onderwijs en de schooltijd aantrekkelijker en interessanter te maken. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks besproken met de ouderraden en de oudergeleding van de MR. In de download vindt u de specificatie van de kosten. Deze specificatie wordt tijdens de informatieavonden toegelicht. Van de Centrale Administratie te Voorhout ontvangt u de rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Hier vindt u overzicht van de kosten voor schooljaar 2023-2024.