De ouderraad - ouderklankbordgroep

 

Het Fioretti College Hillegom vindt ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt in de visie van de school is dat leerlingen, docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken.

Het Fioretti College Hillegom hecht veel waarde aan de inbreng en betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om als ouder/verzorger actief mee te denken, ideeën in te brengen, advies te geven en te fungeren als klankbord.

De school beschikt over een (centrale) ouderraad. Daarnaast heeft elk huis een eigen ouderklankbordgroep. Alle groepen bestaan uit enthousiaste ouders die mee willen denken en een aantal keren per jaar in gesprek gaan met de schoolleiding en/of docenten. 

De ouderraad 

Het doel: Het uitgangspunt van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers te behartigen. Daarnaast is een belangrijk doel het adviseren en ondersteunen van de schoolleiding en medewerkers. Het gezamenlijk streven is het hebben en houden van een open, plezierig en professioneel leerklimaat, waarin zowel leerlingen als medewerkers zich prettig voelen, zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen.

De leden: De ouderraad bestaat uit ongeveer twaalf ouders/verzorgers van leerlingen van het Fioretti College Hillegom. In principe is elk huis door één of meer ouders/verzorgers vertegenwoordigd.

De werkwijze: De ouderraad en een vertegenwoordiging van de schoolleiding, komen zes keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de ouderbijdrage, het aandragen van verbeterpunten en informatie over schoolbrede ontwikkelingen. Zo nodig schuiven teamleiders, docenten en/of externe professionals bij dit overleg aan.

Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers: De OR is een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers als het gaat om algemene zaken die betrekking hebben op het onderwijs en de gang van zaken binnen het Fioretti Hillegom. Voor het oplossen van individuele problemen, is de ouderraad niet het aangewezen orgaan. Wel kan de ouderraad onderwerpen op de agenda zetten en bespreken met de schoolleiding, om zo bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing.

Interesse?  Neem dan contact met ons op, dat kan door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De ouderklankbordgroepen

Binnen ieder onderwijshuis van het Fioretti College Hillegom, zijn sinds afgelopen schooljaar ouderklankbordgroepen actief. Deze ouderklankbordgroepen bestaan uit ouders/verzorgers van leerlingen die in dit huis les krijgen.

Zij komen een aantal keer per jaar met de betreffende teamleiders en enkele docenten bij elkaar, om in een open en informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen lopende zaken binnen de verschillende huizen direct besproken worden. Het streven is om met elkaar de kwaliteit binnen het huis te verbeteren. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad worden de punten die besproken zijn in de ouderklankbordgroepen teruggekoppeld.

Gebleken is dat deze unieke vorm van overleg en het fungeren als klankbord, een positief effect heeft op een directe en open communicatie tussen ouders/verzorgers, teamleider en docenten voor het specifieke huis. Daarmee leveren de ouderklankbordgroepen een belangrijke bijdrage aan het gezamenlijke doel, namelijk het bevorderen van een positief, open en respectvol leerklimaat en daarmee het welzijn van de leerlingen: uw kinderen!
Onze vraag aan u is daarom deze:

Vindt u het waardevol om betrokken te zijn
bij het huis waar uw kind les krijgt?

En vindt u het leuk om in een informele sfeer
met de teamleider en docenten in gesprek te gaan?

Meld u dan nu aan bij een ouderklankbordgroep!

Dat kan door een mail te sturen naar onderstaand e-mailadres, met vermelding van het huis waar uw kind les krijgt. Ook voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.