Gebruik foto's en AVG

Veel ouders, oud-leerlingen, oud-collega's en andere mensen, die zich met Hillegom verbonden voelen, vinden het leuk om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op school. Voor dat doel worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt, die via de website en sociale media worden gedeeld. Veelal betreft het activiteiten zoals sportdagen, schoolfeesten, excursies en muziekuitvoeringen. Het gebruik van dit beeldmateriaal is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen toegestaan als ouders (of leerlingen indien 16 jaar of ouder) daarvoor toestemming hebben gegeven. 

Dat geldt ook voor de schoolfotograaf die portret- en klassenfoto's komt maken. Volgens de AVG moet u vooraf toestemming geven voor het maken van de groepsfoto van de klas. Ook voor het delen van uw adresgegevens met de fotograaf om de foto's van uw kind te bestellen moet toestemming worden verleend. We snappen en respecteren de AVG die het oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens tegengaat, maar levert ons bij dit soort zaken wel veel extra administratie op.

We vragen u dan ook om direct in de eerste schoolweek in SOMtoday uw voorkeuren (wel of geen toestemming) bekend te maken. Gaat u daarvoor naar uw profiel in SOMtoday. Daar vindt u het venster 'Portretrecht van ...' en kunt u d.m.v. het aanvinken van de vierkantjes uw toestemming verlenen.