Ouders

Ouders

Andere locaties

Voel je thuis

Het Fioretti College Hillegom vindt ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt in de visie van de school is dat leerlingen, docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken.

Stichting 113 heeft speciaal hiervoor het artikel  'pesten op school'  geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en overige informatie.

In onderstaande notitie vindt u een uitgebreide beschrijving van de procedure voor determinatie en overgang. 

De klachtenregeling

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen publicaties van de Fio-Actueel (nieuwsbrief voor ouders/verzorgers) in schooljaar 2020-2021

Luis in je haar? Kammen maar!

Dit is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerker van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

De schoolregels zijn de afspraken, die wij, leerlingen en medewerkers, noodzakelijk vinden om goed met elkaar om te kunnen gaan binnen onze school. Alle rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut van het Fioretti College Hillegom.

Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.