Ouders

Ouders

Andere locaties

Voel je thuis

Sociale media en het gebruik van ICT-gerelateerde devices in klassikale en online lessen, spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen.

In dit document worden de kernwaarden van de stichting Fioretti Teylingen uitgewerkt in concrete gedragsregels. De integriteitscode is van toepassing op de leerlingen, medewerkers, het college van bestuur en de raad van toezicht van de stichting. 

U kunt het document hieronder downloaden. 

Het Fioretti College Hillegom vindt ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt in de visie van de school is dat leerlingen, docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken.

In onderstaande notitie vindt u een uitgebreide beschrijving van de procedure voor determinatie en overgang. 

Stichting 113 heeft speciaal hiervoor het artikel  'pesten op school'  geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en overige informatie.

De klachtenregeling

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen publicaties van de Fio-Actueel (nieuwsbrief voor ouders/verzorgers) in schooljaar 2021-2022

Luis in je haar? Kammen maar!

Dit is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerker van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

De schoolregels zijn de afspraken, die wij, leerlingen en medewerkers, noodzakelijk vinden om goed met elkaar om te kunnen gaan binnen en buiten onze school. Binnen onze school kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe gaan we met elkaar om en wat mogen wij verwachten van elkaar. Buiten onze school kunt u bijvoorbeeld denken aan: hoe gaan wij met elkaar (leerlingen, buren, omgeving) om tijdens een schooldag of wanneer de lessen zijn afgelopen. Een voorbeeld daarvan is dat onze leerlingen niet van het schoolplein mogen gedurende een lesdag (uitzonderingen afgesproken via de teamleider daargelaten).

Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.