Ouders

Ouders

 

Het Fioretti College Hillegom vindt ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt in de visie van de school is dat leerlingen, docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken.

 

In onderstaande notitie vindt u een uitgebreide beschrijving van de procedure voor determinatie en overgang. 

 

Sociale media en het gebruik van ICT-gerelateerde devices in klassikale en online lessen, spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen.

Luis in je haar? Kammen maar!

Dit is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerker van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

In dit document worden de kernwaarden van de stichting Fioretti Teylingen uitgewerkt in concrete gedragsregels. De integriteitscode is van toepassing op de leerlingen, medewerkers, het college van bestuur en de raad van toezicht van de stichting. 

U kunt het document hieronder downloaden. 

De klachtenregeling

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen publicaties van de Fio-Actueel (nieuwsbrief voor ouders/verzorgers) in schooljaar 2022-2023

Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Stichting 113 heeft speciaal hiervoor het artikel  'pesten op school'  geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en overige informatie.