Onze school - Te laat op school komen/ ziekmelden en/of afwezigheid

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als er een reden is voor het te laat komen, verwachten we vooraf een telefoontje (0252 46 19 00) of briefje van de ouders/verzorgers. Dit briefje dient vooraf ingeleverd te worden bij de receptie (niet bij coach en/of docent). 

Te laat komen zonder geldige reden wordt door ons geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Vanaf de tweede keer zonder geldige reden te laat, betekent de volgende dag corvee.

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken we u dit tussen 8.00 - 8.30 uur telefonisch door te geven aan onze receptie (0252 46 19 00). Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, meldt uw zoon/dochter zich bij onze receptie; wij nemen altijd telefonisch contact met u op. Als uw kind weer beter is, meldt hij/zij zich vóór het 1e lesuur bij de receptie met een briefje voorzien van uw handtekening met daarop vermeld de dagen van afwezigheid. Wij gaan ervan uit dat u probeert afspraken met (tand)artsen, orthodontisten en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden van uw kind te plannen. Als dit toch niet lukt, kunt u ons vooraf op de hoogte stellen van de afspraken. Dit kan telefonisch (0252 46 19 00) en/of met een briefje voorzien van uw handtekening (af te geven bij de receptie). Zie onze informatiekaart schooljaar 2022-2023 hieronder: