Onze school - Praktische info

Hieronder vindt u ons examenreglement en PTA's.

Fioretti College Hillegom is een school waar wij trots op zijn. De bloemen van het logo van onze school symboliseert dat de leerling bij ons centraal staat en dat hij of zij bij ons tot volle bloei kan komen. Dit lukt als je als leerling ontdekt wie je bent, waar je talenten liggen, hoe je deze ontwikkelt en gebruikt om goede resultaten te halen. Als team geven wij graag elke dag de ondersteuning die hierbij nodig is. Ook ouders betrekken we bij ons onderwijs; goed onderwijs maak je samen! In onze schoolgids en onze informatiekaart vindt u beknopt belangrijke informatie.

Dagelijkse roosterwijzigingen zijn te zien in SOM. De dagroosters worden 's morgens bijgewerkt en zijn voor het 1e lesuur te zien op de app.

Voor de leerlingen is de SOMtoday-app te downloaden voor de smartphone.

Je kunt ook naar SOMtoday op de computer.

Hier vindt u de informatie over ons schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gehouden aan de regels met betrekking tot privacy. Hoe de scholen dat doen staat in het Privacyreglement.

Bij regelmatig te laat komen of verzuim wordt er door de school contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de betreffende regio (Regionaal Bureau Leerplicht Holland, Haarlemmermeer en Regionaal Leerplicht Zuid-Kennemerland).

Elke leerling heeft de beschikking over een eigen kluisje waarin persoonlijke eigendommen kunnen worden opgeborgen. De kluisjes zijn eigendom van de school en worden verhuurd per jaar aan de leerling. 

Hieronder treft u het reglement aan. 

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als er een reden is voor het te laat komen, verwachten we vooraf een telefoontje (0252 46 19 00) of briefje van de ouders/verzorgers. Dit briefje dient vooraf ingeleverd te worden bij de receptie (niet bij coach en/of docent). 

Bijzonder vakantieverlof kan volgens de leerplichtwet uitsluitend verleend worden, indien er sprake is van dringende omstandigheden.

Bovendien mag dit hoogstens éénmaal per schooljaar en niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Vakantieverlof moet schriftelijk en minstens 15 werkdagen vóór de verlofdatum bij de adjunct-directeur worden aangevraagd. 

Vakantierooster Fioretti College Hillegom