Onze school - Praktische info

Hieronder vindt u ons examenreglement. 

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 zijn te downloaden via handige links 

 

Fioretti College Hillegom is een school waar wij trots op zijn. De missie van het Fioretti College Hillegom is duidelijk. Samen leren,
ontdekken en ontwikkelen. Op onze school mag je zijn wie je bent. Dit lukt als je als leerling ontdekt wie je bent, waar je talenten liggen en hoe je deze ontwikkelt Als team geven wij graag elke dag de ondersteuning die hierbij nodig is. Ook ouders betrekken we bij ons onderwijs; goed onderwijs maak je samen! In onze schoolgids en onze informatiekaart vindt u beknopt belangrijke informatie.

Dagelijkse roosterwijzigingen zijn te zien in SOM. De dagroosters worden 's morgens bijgewerkt en zijn voor het 1e lesuur te zien op de app.

Voor de leerlingen is de SOMtoday-app te downloaden voor de smartphone.

Je kunt ook naar SOMtoday op de computer.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen gehouden aan de regels met betrekking tot privacy. Hoe de scholen dat doen staat in het Privacyreglement.

Bij regelmatig te laat komen of verzuim wordt er door de school contact opgenomen met de leerrechtambtenaar van de betreffende regio (regionaal bureau leerrecht Haarlemmermeer en regionaal bureau leerrecht Zuid-Kennemerland).

Elke leerling heeft de beschikking over een eigen kluisje waarin persoonlijke eigendommen kunnen worden opgeborgen. De kluisjes zijn eigendom van de school en worden verhuurd per jaar aan de leerling. 

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als er een reden is voor het te laat komen, verwachten we vooraf een telefoontje (0252 46 19 00) of briefje van de ouders/verzorgers. Dit briefje dient vooraf ingeleverd te worden bij de receptie (niet bij coach en/of docent). 

Bijzonder verlof kan volgens de leerplichtwet uitsluitend verleend worden, indien er sprake is van dringende omstandigheden.

Vakantierooster Fioretti College Hillegom 

De schoolregels zijn de afspraken, die wij, leerlingen en medewerkers, noodzakelijk vinden om goed met elkaar om te kunnen gaan binnen en buiten onze school. Binnen onze school kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe gaan we met elkaar om en wat mogen wij verwachten van elkaar. Buiten onze school kunt u bijvoorbeeld denken aan: hoe gaan wij met elkaar (leerlingen, buren, omgeving) om tijdens een schooldag of wanneer de lessen zijn afgelopen. Een voorbeeld daarvan is dat onze leerlingen niet van het schoolplein mogen gedurende een lesdag (uitzonderingen afgesproken via de teamleider daargelaten).