Onze school - Identiteit

Fioretti College Hillegom staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte leerlingenbegeleiding.

De leerlingen wordt geleerd hoe normen en waarden een belangrijke rol in het leven van alledag kunnen spelen. Dit krijgt ook gestalte in het pedagogische klimaat van de school en in het zorgzaam omgaan met elkaar en met de omgeving.

Door middel van projecten wordt ingespeeld op de bereidheid van jongeren om zich persoonlijk in te zetten voor de samenleving. Jaarlijks wordt in een openingsviering die speciaal bestemd is voor onze nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders aan een maatschappelijk relevant thema aandacht besteed. Op de jaarlijkse Franciscusdag houden de brugklasleerlingen een actie waarbij de baten ten gunste komen van een ideële organisatie.

Levensbeschouwing
In de onderbouw wordt levensbeschouwing gegeven. In de brugklas wordt begonnen met de verhalen over Franciscus van Assisi, als voorbereiding op de jaarlijkse Franciscusdag op 4 oktober. Na het Franciscusproject wordt de brugklasleerling vertrouwd gemaakt met de betekenis en functie van levensbeschouwing. Voorts houdt het brugklasprogramma een kennismaking met de joods/christelijke levensbeschouwing in.

In de tweede en derde klassen wordt ingegaan op diverse levensbeschouwingen zoals de islam, het boedisme, het hindoeïsme, jodendom en christendom. Ook worden de levensbeschouwingen met elkaar in samenhang besproken. Voor of tijdens de grote feesten van het jaar wordt aandacht besteed aan de achtergrond en betekenis hiervan.

Veelzijdigheid
Het Fioretti College streeft ernaar alle leerlingen een passende opleiding te bieden. Daarnaast krijgen zij een brede sociale en culturele vorming aangeboden. In het jaarprogramma staan sportieve, sociale en culturele evenementen. Reizen in binnen- of buitenland, stages en excursies verruimen het gezichtsveld van de leerlingen.

Veilige school
Het Fioretti College biedt leerlingen en personeel een veilige leer- en leefomgeving. Het Fioretti College hecht eraan om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarom hanteert het Fioretti College o.a. een zgn. pestprotocol (zie hieronder).