Onze school - Leerwegen

Op het Fioretti College Hillegom bieden we de volgende leerwegen aan:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • basis/kader opstroomklas
  • kader/mavo opstroomklas
  • de mavo (TL)
  • mavo X-tra
  • mavo/havo opstroomklas
  • havo onderbouw

Opstroomklassen

Op de basisschool krijgt uw zoon/dochter advies op welk niveau op het voortgezet onderwijs gestart kan worden. Op het Fioretti College Hillegom hebben wij los van een basisklas ook opstroomklassen basis-kader, kader-mavo en mavo-havo.

De leerlingen in de basis-kader klassen krijgen les op kaderniveau. De leerlingen in de kader-mavoklas krijgen les op mavoniveau en de leerlingen in de mavo-havoklas krijgen les op havo niveau; ook de toetsen, boeken en digitale leermiddelen zijn op het hogere niveau.

De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen cijfers op twee niveaus. Ook het rapport van de leerlingen van onze opstroomklassen geeft rapportcijfers op twee niveaus aan. Door de toetsen van onze leerlingen goed te analyseren, wordt uw zoon/dochter aan het einde van het tweede leerjaar op grond van een goede determinatie geplaatst op het niveau wat bij uw zoon/dochter past in leerjaar 3. Zo bieden wij ook de mogelijkheid dat uw zoon/ dochter bepaalde vakken op een hoger niveau kan volgen. Uw zoon dochter werkt op zijn/haar eigen niveau.

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen de beroepsgerichte leerwegen en de mavo/havo. Zoals het woord al zegt zijn de beroepsgerichte leerwegen meer georiënteerd op de praktijk en praktisch bezig zijn.

De leerweg mavo X-tra staat voor een volwaardig mavo-diploma met een beroepsgericht component/vak op mavo-niveau. Naast de bekende mavo-vakken kan gekozen worden uit beroepsgerichte vakken uit de wereld van techniek, zorg & welzijn en ondernemen & ICT. 

Om de kleinschaligheid en daarmee de persoonlijke aandacht te waarborgen hebben we gekozen voor een organisatie in zeven kleinere onderwijshuizen. In elk huis zullen ongeveer 100 tot 120 leerlingen onderwijs krijgen van een vast team van plus minus 10 docenten. Een ander organisatieprincipe is het werken met gescheiden aanvangstijden en pauzes voor onder- en bovenbouw. Dat heeft als voordeel dat er aan het begin van de dag geen massale toestroom van fietsers is en dat de leerlingen in de pauzes veel meer ruimte hebben.