Onze school - Coördinator ondersteuning & begeleiding

De coördinator ondersteuning & begeleiding organiseert en monitort samen met de gedragsspecialisten zaken rondom de ondersteuning van leerlingen in de school. Zij is ook de schakel tussen gedragsspecialisten, coaches en externe organisaties op het gebied van ondersteuning. De contacten verlopen altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers.

De coördinator ondersteuning & begeleiding is verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur in de hele school en zorgt voor uniforme begeleidingsprocessen en procedures tussen de huizen en de bewaakt de schoolontwikkeling gericht op het vergroten van de deskundigheid in het primaire proces. De coördinator adviseert de schoolleiding t.a.v.de uitvoering van de begeleidingsstructuur en ontwikkelt in opdracht van de directie nieuwe beleidsplannen op het gebied van ondersteuning en passend onderwijs.
De coördinator ondersteuning  & begeleiding op onze school is Mevr. Githe van Leeuwen-Opdam.