Onze school - Trajectbegeleider

De trajectbegeleider begeleidt leerlingen die extra (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, naast de ondersteuning die in het onderwijshuis geboden kan worden. In dit kader stelt de trajectbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan op met de betrokkenen en ontwikkelt een specifieke arrangement voor de leerling.

Trajectbegeleiding richt zich op het versterken van de  vaardigheden en competenties van de leerling zelf en in 2e instantie op het vergroten van de vaardigheden van de docenten, waardoor de leerling na deze periode weer voldoende heeft aan de begeleiding door zijn mentor/coach. Waar nodig kan de trajectbegeleider hierbij gebruik maken van video-interactie begeleiding. 

Trajectbegeleiding in de vorm van een arrangement naast de ondersteuning in de reguliere klas kan voor een bepaalde periode als aanvullende ondersteuning inspelen op individuele behoefte van een leerling, die niet geboden kan worden in de reguliere les. Dit moet blijken uit de beschrijving van de problematiek, geëvalueerde handelingsplannen en bespreking (leerlingbespreking, ouders/leerling en bespreking in het ondersteuningsteam). De  trajectbegeleider wordt functioneel aangestuurd door de coördinator ondersteuning. Eventueel maken wij gebruik van expertise van het Loket Passend Onderwijs, van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

De trajectbegeleiders zijn dhr. G. Boezaard en mevrouw M. Zoet.