Onze school - Jeugdhulp en school

Jeugdhulp en school werken op verschillende manieren samen om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in hun schoolloopbaan. Aan onze school zijn twee vaste coaches vanuit het Jeugd- en Gezinsteam Hillegom verbonden. Het Jeugd- en gezinsteam is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In het  Jeugd- en gezinsteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen, om het hulpaanbod voor ouders en jongeren overzichtelijk en doelmatig te organiseren. Als op school overleg is van het ondersteuningsteam kunnen de JGT-coaches daaraan deelnemen. De JGT-coaches op school zijn:

 

 • Simone Adegeest en Margot Heijjer (Jeugd- & Gezinsteam Hillegom)
 • Telefoon: 088-2542375 / Bezoekadres: Abellaan 1, 2182 TX Hillegom (gevestigd in Dienstencentrum Elsbroek)

 Jeugdhulp op school: Fio-traject

Is een leerling op school meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos, stil, verdrietig of ziek? Psychische klachten of moeilijke situaties, zoals een scheiding of pestgedrag kunnen de oorzaak zijn van problemen of moeite op school.

Op school is er hiervoor hulp beschikbaar: de JGT-coaches kunnen leerlingen (kortdurend) hulp bieden op school. Het doel is dat de leerlingen zich weer beter gaan voelen en dat het op school beter gaat. Een voorwaarde is dat de leerling de problemen (h)erkent en gemotiveerd is om er aan te werken. Ouders spelen ook een rol bij de hulp. Zij krijgen tips over hoe ze kunnen helpen om de problemen te verminderen of op te lossen. De gesprekken zijn op school.

Aanmelden voor de coaching op school gaat (na overleg met ouders, leerling op school) door middel van een aanmeldformulier https://jeugdengezinsteams.nl/ .Aanmelding is voor team Hillegom. Er dient op het formulier vermeld te worden dat het om Fio-Traject gaat.

 Consultatie, advies en inschakelen hulp:

Soms is één gesprek al voldoende om een leerling verder op weg te helpen. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er meer of andere hulp nodig is.

De coaches van het Jeugd- en Gezinsteam kunnen ook ouders en coaches van school advies geven als daar behoefte aan is en aansluiten bij gesprekken op school. De Jeugd- en gezinsteam-medewerker kunnen ouders onderst ook direct schakelen met een specialist of het Centrum Jeugd en Gezin van de woonplaats van de leerling, als dat nodig is. Het JGT van de woonplaats kan intensievere of langere hulp aan leerlingen en/of gezinnen bieden die dat nodig hebben.

De klachten waar vragen over kunnen zijn:

 • stemmingsklachten;
 • depressiviteit;
 • piekeren;
 • motivatieproblemen;
 • angstklachten;
 • eetproblemen;
 • negatief zelfbeeld
 • slaapproblemen;
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen zoals impulsiviteit of agressie;
 • moeite met een overlijden, scheiding, een ongeluk of ziekte van ouders;
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.

Leerlingen of ouders kunnen via zelf (of via de JGT-coaches / jeugdverpleegkundige op school) contact opnemen met Centrum Jeugd en Gezin in hun woonplaats:

Jongerenwebsite

Voor jongeren heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin www.hoezitdat.info. Een aparte website over studeren, geld, gezondheid, seks en meer…. Jongeren kunnen anonieme vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze Jongerensite staat ook uitleg over de gezondheidstest op school. Ook kunnen ze Instagram.com/hoezitdat.info volgen.

 Cursus of ouderavond

Opvoeden is een ware kunst. Als je kind in de puberteit komt, verandert het gedrag. Soms is een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor ouders organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Op scholen worden voor ouders ook informatiebijeenkomsten georganiseerd over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld genotmiddelen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit. Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op: www.cjgcursus.nl