Onze school - Jeugdgezondheidszorg en school

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD en school werken op verschillende manieren samen. De Jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen gedurende de schoolperiode met school, ouders en leerlingen meedenken en hen van adviezen voorzien rondom lichamelijke en geestelijke gezondheid, opgroeien, leefstijl, ziekteverzuim, voeding en (genots)middelen.

De GGD is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. Als op school overleg is van het ondersteuningsteam, kan de jeugdverpleegkundige daaraan deelnemen. 

Gezondheidsonderzoeken:

 De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren in de 1 e of 2 e klas uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In klas 3 of 4 krijgt uw kind een Check aangeboden. Hiermee krijgt uw kind inzicht in hoe het gezond kan leven. De jeugdgezondheidszorg geeft vervolgens persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.

 Ziekteverzuim begeleiding:

Wanneer er sprake is van langdurig of regelmatig ziekteverzuim, kan de school de jeugdverpleegkundige vragen contact met ouders en leerling op te nemen. Samen met ouders, leerling en school wordt besproken wat de leerling nodig heeft om we er (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met ouders en leerling een medewerker van het Jeugd en Gezinsteam of leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.

 

Gezonde leefstijl:

Om de (sociale) veiligheid en gezonde leefstijl te bevorderen geeft een preventiemedewerker van de GGD bij ons op school voorlichting en advies aan leerlingen, ouders en school. De preventiemedewerker is dhr. P. van Hattem.

Contact:

De jeugdverpleegkundigen voor onze school zijn mevrouw C. de Koot en mevr. M. Vogelsang. Wanneer u contact wilt met de jeugdverpleegkundigen op school of andere medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, kunt u bellen met: 088 - 254 2384. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers. Kijk voor de website van uw Centrum voor Jeugd en Gezin op www.cjghollandsmidden.nl