Onze school - Coach-leerlingbegeleiding en ondersteuning

Presentatie coaching en maatwerk

Wij vinden persoonlijke begeleiding en aandacht belangrijk. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw heeft uw zoon/dochter een coach. 

De coach maakt uw zoon/dochter wegwijs in de school en samen met de coach wordt de persoonlijke ontwikkeling en het behalen van de (leer)doelen besproken. De leerling bespreekt op vaste momenten in het rooster een op een met de coach zijn/haar (leer)doelen. Aan welke (leer)doelen zijn gewerkt, waar is meer ondersteuning nodig, e.d. Zo wordt er samen gewerkt (stap voor stap) aan de toekomst van uw zoon/dochter. Drie keer per jaar is er een coach-ouder-leerlinggesprek (afkorting: COL) om de voortgang met u, uw zoon/dochter en de coach te bespreken. De coach is de spil in de begeleiding van uw zoon/dochter en heeft regelmatig persoonlijk contact met uw kind en met u als ouders/verzorgers.

Soms hebben ouders en/of school echter vragen of zorgen over een kind die zij zelf niet kunnen beantwoorden: bijvoorbeeld over het gedrag of de ontwikkeling thuis of op school. Dan is het goed als meerdere deskundigen in en om de school hierover meedenken en een advies geven. We zoeken samen met de leerling en ouders zoeken we naar oplossingen of ondersteuning. De school heeft verschillende deskundigen in huis en werkt samen met partners in de regio om leerlingen goed te kunnen ondersteunen. De school werkt actief samen met de volgende partners:

Jeugd- en gezinsteam (Onderdeel CJG Hillegom)
Jeugdgezondheidszorg (GGD)
Regionaal Bureau Leerrecht (Holland Rijnland)
Jongerenwerk (Welzijnskwartier)
Loket Passend Onderwijs (Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek)
Gemeente Hillegom
Politie (Wijkagent en Coördinator Jeugd)
Pluscoach (www.pluscoach.nu)