Onze school - Dyscalculie (rekenproblemen)

Op het Fioretti College Hillegom staan leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie er niet alleen voor. Wanneer zij in het bezit zijn van een officiële dyscalculieverklaring of een ERW-verklaring kunnen we extra ondersteuning bieden.

Wanneer een leerling nog geen verklaring heeft, maar er wel gegronde redenen zijn om te vermoeden dat deze leerling een rekenprobleem of dyscalculie heeft, dan bestaat de mogelijkheid om te testen of dat vermoeden gegrond is. Op basis van deze testen kan ervoor gekozen worden om deze leerling verder te laten onderzoeken.

Binnen onze school is er zowel in de onder- als in de bovenbouw een dyscalculiespecialist. De docent rekenen en wiskunde is het eerste aanspreekpunt voor vragen over rekenproblemen en/of dyscalculie. De dyscalculiespecialist ondersteunt de docent en de leerling. 

De ondersteuning bestaat uit ondersteuningslessen, gebruik van Remedial Teaching Rekenkaarten en Officiële Rekenkaarten goedgekeurd door College Toetsen en Examens, gebruik van rekenmachine en extra tijd.