Nieuws - Update m.b.t. het coronavirus

Andere locaties

Voel je thuis

Op deze pagina beantwoorden we onder andere de veel gestelde vragen. 

Vragen over examens 

Gaan de centraal examens door?
Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Reden hiervoor is dat scholen en leerlingen in de huidige situatie onvoldoende tijd hebben voor de voorbereiding. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen. Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?
Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van dat diploma.In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor. Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.
Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

 

Onderwijs op afstand

Hoe instrueren we leerlingen op afstand?

Leerlingen in klas 1, 2 en 3 worden aangestuurd door (huis)werk wat zichtbaar is in SOM. Daarom zullen vanaf woensdag (18 maart) de lessen weer zichtbaar zijn in SOM. Opdrachten en huiswerk kunnen vervolgens weer gekoppeld worden aan de lessen. Docenten geven leerlingen werkopdrachten die thuis te maken zijn!

Leerlingen van klas 4 krijgen z.s.m. opdrachten vanuit Google Classroom. Google Meet kan gebruikt worden voor uitleg. Leerlingen kunnen aanhaken door middel van een link in een (school) e-mail. We vragen alle leerlingen om dagelijks de schoolmail te controleren/lezen. 

Wanneer kunnen we daadwerkelijk beginnen?

We gaan zo snel mogelijk aan de slag in de huidige systemen. Leerlingen kunnen verschillende devices gebruiken (laptop, computer, smartphone). Op afstand lesgeven doen we eerst in klas 4. We streven ernaar om woensdag 18 maart te starten met leerjaar 4. Leerjaar 1, 2 en 3 volgt z.s.m.

Komt er een helpdesk voor leerlingen?

Er kan via het volgende mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. specifieke vragen gesteld worden. Ook via het tabblad contact op onze site kunt u vragen versturen naar ons. Wachtwoorden aanvragen wordt gedaan door ouders; zij sturen de aanvraag met in de aanhef de vermelding wachtwoord opvragen naar het bovenstaande mailadres.

Welke vakken kunnen gegeven worden op afstand?

Het beroepsgerichte praktijk vak kan niet gegeven worden op afstand. Theorie van de beroepsgerichte vakken wel. Er worden later 4 aparte centrale startmomenten aangegeven voor de theorie van de beroepsgerichte vakken.

Overige vragen:

Gaan de coachgesprekken ook online door?

Volgende week is er telefonisch contact met alle coach-leerlingen door de coaches. 

Wat doen we met stages?

De stages die deze komende drie weken stonden ingepland, vervallen. Over de blokstages van 6 april en later worden leerlingen en ouders/verzorgers nog geïnformeerd. 

 

Blijf op de hoogte voor actuele informatie verwijzen wij u naar:

Het RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

De Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang