Missie en visie

Andere locaties

Voel je thuis

Voor onze leerlingen vinden wij persoonlijke aandacht, rekening houden met verschillen, stimuleren van talenten en het bevorderen van de sociale ontwikkeling belangrijk.

In onze manier van werken dragen wij dit uit. Dit is zichtbaar in onze kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang dat wij hechten aan coaching. 

Missie - visie van het Fioretti College Hillegom

  1. Ieder mens is uniek. Wij stemmen ons onderwijsprogramma daar zo op af, dat elke leerling zich uitgedaagd voelt en in staat is succesvol te zijn in zijn leerproces. 
  2. Iedereen kan zich ontwikkelen en is daarvoor vooral zelf verantwoordelijk. Wij helpen onze leerlingen deze verantwoordelijkheid te leren dragen.
  3. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van samenwerken tussen leerlingen en tussen collega’s. Het samenwerken met ouders heeft een hoge prioriteit.
  4. Fioretti College Hillegom verbindt zich, als schoolorganisatie, actief met de regio en maatschappelijke organisaties.
  5. Ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen, onze organisatie en de communicatie met de ouders, werken wij aan een zo goed mogelijke uitvoering, uitwisseling en gebruik van informatie.
  6. Onze leerlingen moeten zich staande gaan houden in een voortdurend veranderende, niet voorspelbare samenleving. Wij bieden onze leerlingen optimale kansen om zich hier op voor te bereiden. Dit betekent dat elke leerling naast relevante kennis, zich passende vaardigheden eigen moet maken en voldoende inzicht in zichzelf moet krijgen.

Wij zijn een school met prachtige unieke, samenwerkende en zich ontwikkelende mensen.  Wij dagen elkaar uit om ons te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst in een dynamische samenleving.