Kernwaarden & Onze visie op het leren

Voor onze leerlingen vinden wij ontwikkelen, plezier en verbinding belangrijk. In onze manier van werken dragen wij dit uit. Dit is zichtbaar in onze kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang dat wij hechten aan coaching. 

Onze kernwaarden (ontwikkelen, plezier en verbinding) laten zien waar we voor staan en vormen de basis van ons handelen. 

Ontwikkeling

  • Ontwikkelen is een continu proces van leren en reflecteren. We stimuleren ontwikkeling in een rijke en betekenisvolle leeromgeving. We bevorderen persoonlijke groei en stimuleren de eigen mogelijkheden vanuit ieders potentie en diversiteit. 

Plezier 

  • Plezier bevordert de ontwikkeling en motivatie om te groeien. We verzorgen uitdagend, betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. Er is ruimte voor spontaniteit en initiatieven die het ‘leren met plezier’ bevorderen. 

Verbinding

  • Verbinding ontstaat door het erkennen en waarderen van elkaar. Met oog voor elkaars talenten en respect voor elkaars verschillen. We verbinden ons met leerlingen, ouders, en partners in de regio.

 

Onze Visie op het leren

De missie van het Fioretti College Hillegom is duidelijk: Samen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Op onze school mag je zijn wie je bent. In onze onderwijshuizen bieden we kleinschaligheid, geborgenheid en sociale veiligheid. We hebben oog voor het welbevinden van alle leerlingen. We bieden maatwerk aan waar dat kan en ondersteuning waar dat nodig is. Voor de leerling die extra wil sporten, dansen of zich creatief wil ontwikkelen hebben we talentklassen. We verbinden ons  met ouders, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de regio. Actief burgerschap is zichtbaar in de cultuur van onze school. Ontdekken wie je bent, ontdekken wat je kunt en ontdekken wat werkt voor jou. Met plezier ontwikkel je kennis, vaardigheden en een adequate beroepshouding.

Wij zijn een school met prachtige unieke, samenwerkende en zich ontwikkelende mensen.  Wij dagen elkaar uit om ons te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst in een dynamische samenleving!