Onderwijsaanbod - Keuzebegeleiding tweedejaars

Keuzebegeleiding tweedejaars
De coaches begeleiden de leerlingen bij de profielkeuze. Dit gebeurt tijdens de coachgesprekken maar ook is er een LOB-programma ( loopbaanoriëntatie en -begeleiding) samengesteld.

In dit programma maken de leerlingen kennis met verschillende profielen en beroepssectoren, gaan ze onderzoeken wie ze zijn, wat ze willen en waar ze goed in zijn. Verder is er een stagedag gepland waar de leerling kennis maakt met een beroep of sector waar hij/zij interesse in heeft. Ook wordt er een geschiktheidstest en een beroepentest afgenomen. Tijdens deze testen verwerken de leerlingen ongeveer 100 vragen, waarna een beeld ontstaat over de interesse van uw kind. Ook meet de test de mate van geschiktheid voor een bepaalde sector.

 

Het is niet alleen belangrijk dat de leerling een goed beeld heeft van het profiel die hij/zij leuk vindt. Aan elk profiel zijn er verplichte profielvakken gekoppeld. Om uw zoon/ dochter een goed beeld te geven van de verplichte profielvakken en keuzevakken is er in november een voorlichting over dit onderwerp. Ook is er een profieloriëntatie boekje waarin u alle informatie met betrekking tot de profielen en de (verplichte) vakken in de beroepsgerichte leerweg en de vakkenpakketten voor GL- Mavo en Havo in kunt vinden. In maart zal er een definitieve profielkeuze worden gemaakt.

Voor informatie verwijzen wij u naar Onze school / LOB. Hier wordt per leerjaar meer uitleg gegeven.