Onderwijsaanbod - MAVO X-tra

leerlingen aan de computer

Presentatie Mavo X-tra

De leerlingen in de opstroomklas kader-mavoklas krijgen les op mavoniveau en de leerlingen in de opstroomklas mavo-havoklas krijgen les op havo niveau; ook de toetsen, boeken en digitale leermiddelen zijn op het hogere niveau. De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen cijfers op twee niveaus. Ook het rapport van de leerlingen van onze opstroomklassen geeft rapportcijfers op twee niveaus aan. Door de toetsen van onze leerlingen goed te analyseren, wordt uw zoon/dochter aan het einde van het tweede leerjaar op grond van een goede determinatie geplaatst op het niveau dat bij uw kind past en is bekend of uw zoon/dochter vanuit huis Blauw doorstroomt naar het bovenbouwhuis mavo X-tra in leerjaar 3. 

Informatie Mavo X-tra

Mavo X-tra

De leerweg mavo X-tra staat voor een volwaardig mavo-diploma met een beroepsgericht programma en drempelloos doorstromen naar HAVO. Naast de bekende mavo-vakken kan gekozen worden uit een onderwijsprogramma uit de wereld van Techniek, Zorg & Welzijn en Ondernemen & ICT.

De maatschappij verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De arbeidsmarkt vraagt om andere vaardigheden. Vandaar dat wij deze veranderingen vertalen in ons onderwijsprogramma  en onze leerwegen daarop aanpassen. 

Deze praktijkvakken worden gevolgd in onze moderne praktijklokalen. De MAVO-leerling in het bovenbouwhuis Mavo X-tra kan dus bijvoorbeeld een mini-onderneming starten, een bedrijfsfilmpje maken in onze vliegende winkel, zijn of haar eigen scooter repareren of een smaakvol diner voorbereiden. De leerlingen zijn al enthousiast: Mavo X-tra is leerzaam en leuk.