vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

“Samen zorgen”

Met trots kunnen wij u mededelen dat het Fioretti College, het Nova College en de HOZO in samenspraak met de gemeente Hillegom, zeer binnenkort een innovatief opleidingsproject starten voor jongeren die niet binnen het reguliere schoolsysteem tot hun recht komen.  Het zijn leerlingen die over veel mogelijkheden en talenten beschikken, maar  er moeite mee hebben om die op school goed in te zetten.   De ook wel ‘tussen het wal en schip’ genoemde jongeren.

Deze nieuwe vorm van onderwijs heeft de naam “praktijk-leer opleiding” gekregen. Dat wil zeggen dat leerlingen theorielessen volgen in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte binnen een locatie van        

de HOZO en ook hun praktijkstage lopen binnen één van de afdelingen van de HOZO. Tijdens de opleiding werkt iedere  leerling op haar/zijn eigen niveau en tempo. De opleiding duurt  in principe 3 jaar en bestaat uit een oriëntatie jaar, een  profiel-breed voorbereidend jaar en een examenjaar waarin de leerling zich richt op de meesterproef en de exameneisen van het gekozen profiel.

De leerlingen worden ondersteund door vaste leerkrachten van het Fioretti College en het Nova College. Na het  behalen van het diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar een opleiding niveau 2 of de arbeidsmarkt. De uitstroomprofielen zijn gericht op techniek, voeding en zorg.

De HOZO is de komende jaren op zoek naar veel nieuwe medewerkers.  Als  zowel de leerling als de HOZO met een goed gevoel terugkijken op  dit opleidingstraject is er een grote kans dat de leerling ook een betaalde baan krijgt aangeboden.

De nieuwe opleiding sluit goed aan bij het gepersonaliseerd onderwijs wat binnen het Fioretti College steeds verder ontwikkeld wordt. Een onderdeel daarvan is het coachen van leerlingen, waarbij leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Ook binnen de praktijk-leer opleiding wordt het gepersonaliseerd leren als uitgangspunt genomen.

Leerlingen die in aanmerking komen voor het hierboven benoemde traject krijgen in de maand november hierover extra informatie. In de maand december worden de sollicitatiegesprekken voor de opleiding gevoerd en kunnen de deelnemers proefdraaien op locatie. In januari 2018 is de groep gevormd en gaat de opleiding van start.