Onderwijsaanbod - Leerwerktraject

De school biedt in de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject aan. Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen bij wie een heel praktijkgerichte manier van leren het beste past.

In een leerwerktraject vindt een gedeelte van jouw opleiding plaats in een bedrijf of instelling. Je volgt 2 dagen onderwijs in een beperkt aantal vakken.

Als je het diploma basisberoepsgerichte leerweg/lwt hebt behaald, kun je in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2 doorleren in dezelfde beroepsrichting als in het leerwerktraject dat je hebt gevolgd op het Fioretti College Hillegom.