Onderwijsaanbod -  Leerwerktraject, MBO 1 en MBO 2

De school biedt in de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject aan. Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen bij wie een heel praktijkgerichte manier van leren het beste past.

In een leerwerktraject vindt een gedeelte van jouw opleiding plaats in een bedrijf of instelling. Je volgt 2 dagen onderwijs in een beperkt aantal vakken.

Voor leerlingen waarbij het leren binnen een VMBO school niet als vanzelfsprekend gaat en die “vanuit leren in de praktijk” beter tot hun recht komen, bieden wij de MBO-1 entreeopleiding assistent Dienstverlening & Zorg aan. Het is een opleidingstraject voor vmbo-leerlingen (bovenbouw) uit de Duin- en Bollenstreek. Deze leerlingen zijn nog te jong voor een overstap naar het mbo en hebben (vaak) behoefte aan het volgen van onderwijs binnen een kleine, veilige setting.

Binnen het project Samen Leren wordt de MBO niveau 2 opleiding tot Medewerker Facilitaire Dienstverlening aangeboden.  De opleiding wordt in samenwerking met het Nova-college aangeboden en is bedoeld voor leerlingen die binnen Fioretti Teylingen hun vmbo-basis diploma hebben behaald of een MBO niveau 1 entreeopleiding hebben afgerond.