Onderwijsaanbod - Leerwerktraject

De school biedt in de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject aan. Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen bij wie een heel praktijkgerichte manier van leren het beste past.

In een leerwerktraject vindt een gedeelte van jouw opleiding plaats in een bedrijf of instelling. Je volgt 2 dagen onderwijs in een beperkt aantal vakken.

“Samen zorgen”

Met trots kunnen wij u mededelen dat het Fioretti College, het Nova College en de HOZO in samenspraak met de gemeente Hillegom, zeer binnenkort een innovatief opleidingsproject starten voor jongeren die niet binnen het reguliere schoolsysteem tot hun recht komen.  Het zijn leerlingen die over veel mogelijkheden en talenten beschikken, maar  er moeite mee hebben om die op school goed in te zetten.   De ook wel ‘tussen het wal en schip’ genoemde jongeren.