vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

Wij ontvangen u en uw kind graag hier op school om nader met ons kennis te maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de open dagen

  • Dinsdag 11 december 2018 leerlingendag (aanmelding verloopt via de basisschool)

  • Vrijdag 18 januari 2019 Open avond voor leerlingen en ouders van 19.00 tot 21.00 uur

  • Maandag 21 januari 2019 Open avond voor leerlingen en ouders van 19.00 tot 21.00 uur

  • Dinsdag 29 januari 2019 Gastlessen voor leerlingen en informatieavond voor ouders van 19.30 tot 21.00 uur

  • Woensdag 30 januari 2019 Extra informatieavond voor ouders van 19.30 tot 21.00 uur
    Tijdens deze avond ontvangt u extra uitleg over de gemengde leerweg, de opstroomklassen, de profielen beroepsgericht, ondersteuning, dyslexie en dyscalculie.