Groep 8 - Welk niveau?

Onze brugklassen

Bij ons op school zijn verschillende soorten brugklassen:

  • mavo/havo (opstroomklas)
  • kaderberoepsgerichte leerweg/mavo (opstroomklas)
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (opstroomklas)
  • beroepsgerichte leerweg, leerwegondersteunend met plusplan

Indeling huizen onderbouw

Op het Fioretti College Hillegom werken we in kleinschalige onderwijshuizen. Op die manier kunnen wij onze leerlingen de aandacht en begeleiding geven, die nodig zijn voor goede prestaties. Leerlingen en docenten binnen het eigen onderwijshuis kennen elkaar snel en goed; zodat de leerlingen persoonlijk benaderd worden.

  • Huis kader/mavo, en mavo/havo  (=huis blauw)
  • Huis basis-en kaderberoepsgericht (=huis groen)
  • Huis basis-en kaderberoepsgericht (=huis oranje)

Leerwegondersteuning en begeleiding is aanwezig in alle huizen

Opstroomklassen:

Op de basisschool krijgt uw zoon/dochter advies op welk niveau op het voortgezet onderwijs gestart kan worden. 

De leerlingen in de basis-kader klassen krijgen les op kaderniveau. De leerlingen in de kader-mavoklas krijgen les op mavoniveau en de leerlingen in de mavo-havoklas krijgen les op havo niveau; ook de toetsen, boeken en digitale leermiddelen zijn op het hogere niveau.

De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen cijfers op twee niveaus. Ook het rapport van de leerlingen van onze opstroomklassen geeft rapportcijfers op twee niveaus aan. Door de toetsen van onze leerlingen goed te analyseren, wordt uw zoon/dochter aan het einde van het tweede leerjaar op grond van een goede determinatie geplaatst op het niveau wat bij uw zoon/dochter past in leerjaar 3. Zo bieden wij ook de mogelijkheid dat uw zoon/dochter bepaalde vakken op een hoger niveau kan volgen. Uw zoon/dochter werkt op zijn/haar eigen niveau.

 Zie hieronder onze informatiebrochure met meer uitleg: