Groep 8 - Welke vakken krijg ik?

In het eerste leerjaar krijg je de volgende vakken;
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Coaching (vast moment in het rooster)
• Art=shock (interessante opdrachten op het gebied van kunst en muziek)
• Skills (o.a. ICT vaardigheden)
• Lichamelijke opvoeding (gym)
• Techniek & technologie (robotica, 3-D, laserprinter e.d.)
• Nask (natuurkunde en scheikunde)
• Mens & natuur

Doe je basis of kader dan gaan we je in de onderbouw helpen om een goede keuze te maken uit de verschillende richtingen in de bovenbouw. Dat doen we onder andere tijdens de oriëntatielessen, tijdens deze lessen maak je op een hele praktische manier kennis met de praktijkvakken van de bovenbouw. De basis-, en kaderleerlingen krijgen ook nog het leergebied Mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing).

In het onderwijshuis blauw (kader/mavo en mavo/havo opstroomklassen) worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing apart aangeboden.
Daarnaast krijg je ook nog een extra vreemde taal, naast Engels krijg je ook Frans en of Duits.

Talentklassen

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 bieden wij (extra) talentklassen aan voor al onze leerwegen. Er kan, bovenop het reguliere lesprogramma, worden gekozen uit drie talentklassen:

- Sport

- Dans

- Art (kunst)

Er kan slechts één keuze uit deze drie mogelijkheden worden gedaan. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Voor Sport en Dans geldt dat dit programma tot en met leerjaar 4 (ook als examenvak) gevolgd kan worden. Het programma voor Art is nieuw. Afhankelijk van de belangstelling kan dit programma ook in leerjaar 2,3 en 4 worden voortgezet.