Downloads - Algemeen

Algemeen

Profielenwijzer beroepsgericht (basis-kader)
Uitleg coaching Fioretti College Hillegom
Aanmelding en toelating m.i.v. 2020-2021
Presentatie profielkeuze beroepsgericht basis-kader
Update richtlijnen coronavirus scholen
Presentatie profielkeuze beroepsgericht leerwegen basis en kader
Presentatie profielkeuze Mavo en Mavo X-tra
Aanmeldingsformulier Brugklas 2021
Veel gestelde vragen over de open huis activiteiten Fioretti College Hillegom
Presentatie M&T (mobiliteit & transport)
Presentatie BWI (bouwen, wonen en interieur)