gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Toneel

Op het Fioretticollege bestaat een lange en rijke toneeltraditie.

Ruim veertig jaar geleden is deze traditie gestart, toen twee collega’s het initiatief namen om met docenten toneel te gaan spelen. Daarna volgden nog vele andere stukken, waarbij leerlingen steeds meer en grotere rollen gingen vervullen.


De laatste jaren zijn er grote successen gevierd met stukken als Een Midzomernachtsdroom, The Breakfast Club en Jan Rap en z’n Maat.


Ook dit jaar wordt er weer toneel gespeeld. Van 16 t/m 18 februari wordt het stuk


                                      De Storm (the tempest)


van William Shakespeare opgevoerd. In september zijn hiervoor audities gehouden en sindsdien hebben leerlingen en enkele docenten twee maal per week gerepeteerd onder leiding van twee regisseurs. Dat doen ze op dinsdag en donderdag na de lessen. Aan deelname aan de toneelproductie zijn geen kosten verbonden, waardoor het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. 


Naast dat het maken van een toneelproductie erg leuk is, is het voor veel leerlingen ook een kans om talenten die in de klas niet tot bloei kunnen komen, toch te ontwikkelen. Er zijn inmiddels vele voorbeelden te geven van professionals in de theaterwereld, die hun eerste podiumervaring op hebben gedaan op het Fioretticollege. Het schooltoneel is dus een waardevolle aanvulling op het curriculum en wij hopen de bestaande traditie nog lang voort te kunnen zetten.   

Nieuws Leerlingen