vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

Wat voor jou belangrijk is

Mentor

Op deze pagina's vind je alle belangrijke informatie over het onderwijs op het Fioretti College Hillegom. We geven je informatie over de vakken in de onderbouw en de bovenbouw, over de verschillende sectoren die je kunt kiezen en over de extra programma's die je kunt volgen in de verschillende leerjaren.

Keuzebegeleiding tweedejaars

De mentoren verzorgen de keuzebegeleiding tijdens de mentorlessen. Tijdens deze lessen worden onder andere de geschiktheidstest en de beroepeninteressetest van het programma LCData afgenomen. Tijdens deze testen verwerken de leerlingen ongeveer 100 vragen, waarna een beeld ontstaat over de interesse van uw kind. Ook meet de test de mate van geschiktheid voor een bepaalde sector. 

Lees meer: Keuzebegeleiding tweedejaars