vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

Welk niveau?

Onze brugklassen

Bij ons op school zijn verschillende soorten brugklassen:

  • havo
  • mavo/havo (opstroomklas)
  • mavo
  • kaderberoepsgerichte leerweg/mavo (opstroomklas)
  • basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • beroepsgerichte leerweg, leerwegondersteunend met plusplan

Indeling Huizen Onderbouw

Op het Fioretti college Hillegom werken we in kleinschalige onderwijshuizen. Op die manier kunnen wij onze leerlinge de aandacht en begeleiding geven, die nodig zijn voor goede prestaties. Leerlingen en docenten binnen het eigen onderwijshuis kennen elkaar snel en goed; zodat de leerlingen persoonlijk benaderd worden.

  • Huis mavo/havo
  • Huis kader/mavo
  • Huis basis-en kaderberoepsgericht
  • Huis basisberoepsgericht

Leerwegondersteuning en begeleiding is aanwezig in alle huizen

Voel je thuis!